Projekts “Latvijas skolas soma”

Jau trešo gadu  Saulkrastu novada vidusskolas skolēniem Latvijas simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros ir iespējams piedalīties dažādās aktivitātēs un pasākumos. Iepriekšējā mācību gadā pārsvarā tie bija digitālie koncerti, teātra izrādes vai nodarbības, bet, par lielu prieku skolēniem, šogad ir paspēts apmeklēt klātienes pasākumus. Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī visas klases vēl nepaspēja izbraukt, bet neviena klase nepaliks bez sava pasākuma!
Projektu skolā koordinē Sigita Kliedere.

Lasīt tālāk

Saulkrastu novada vidusskolā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs

Saulkrastu novada vidusskolā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs – “I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules. Sadarbībā ar Saulkrastu novada vidusskolu 2021. gada septembra un oktobra mēnešos tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts “I.am.I” – ”Es esmu es, esmu daļa no pasaules”. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz dalībnieku personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības

Lasīt tālāk