Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Saulkrastu novada vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta darbību īstenošanas laiks:
2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 30.decembris

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa:
Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie (7.-12.klašu skolēni).

2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs individuālās karjeras konsultācijas projekta ietvaros 7.-12.klašu skolēniem sniedz pedagogs karjeras konsultants Marina Skļara, tālr. 29139229, e-pasts:marina.sklara@gmail.com.