Izglītības programmas

♦ Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

♦ Pamatizglītības programma (21011111)

♦ Vispārizglītojoša virziena izglītības programma (31016011)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)