Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)