Vakances

ANGĻU VALODAS skolotājs

Saulkrastu novada vidusskola, reģ. Nr.4413903454 (jur.adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.), aicina pieteikties kandidātus vispārējās pamatizglītības ANGĻU VALODAS skolotāja vakancei (profesijas kods 234101)
Darba apraksts: Īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā ANGĻU VALODA atbilstoši Valsts izglītības standartam.
Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Algas likme: par 1 (vienu) pedagoģisko slodzi: ap 1065 EUR
Slodze: 4.-9.klasēm
Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darba vieta: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems
Darbības joma: Izglītība/zinātne
Piedāvātie bonusi:
   – aizejot atvaļinājumā, pabalsts 50% apmērā no pamatalgas;
   – veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika;
   – papildus atvaļinājuma dienas pēc koplīguma nosacījumiem.
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu ( CV) ar norādi „Vispārējās pamatizglītības skolotāja vakancei/angļu valoda” līdz 2022. gada 31. maijam uz e-pastu vidusskola@saulkrasti.lv,
Tālrunis informācijai: 29859479
Kontaktpersona: Direktore Oksana Vanaga.

MATEMĀTIKAS skolotājs

Saulkrastu novada vidusskola, reģ. Nr.4413903454 (jur.adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.), aicina pieteikties kandidātus vispārējās vidējās izglītības MATEMĀTIKAS skolotāja vakancei (profesijas kods 2330 01).
Darba apraksts: Īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā MATEMĀTIKA atbilstoši Valsts izglītības standartam.
Prasības: Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Algas likme: par 1 (vienu) pedagoģisko slodzi : ap 1065 EUR
Slodze: 8.-11.klasēm
Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darba vieta: Smilšu iela 3, Saulkrastos, Atpūtas iela 1, Zvejniekciems
Darbības joma: Izglītība/zinātne
Piedāvātie bonusi:
   – aizejot atvaļinājumā, pabalsts 50% apmērā no pamatalgas;
   – veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika;
   – papildus atvaļinājuma dienas pēc koplīguma nosacījumiem.
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu ( CV) ar norādi „Vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei/matemātika” līdz 2022. gada 31. maijam uz e-pastu vidusskola@saulkrasti.lv ,
Tālrunis informācijai: 29859479
Kontaktpersona: Direktore Oksana Vanaga.

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS

Saulkrastu novada vidusskola, reģ. Nr.4413903454 (jur.adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.), aicina pieteikties kandidātus darbā izglītības psihologa ( profesiju klasifikatora kods 2634 03 ) vakancei.
Darba apraksts: Izglītojamo psiholoģiskā izpēte, izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte, izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos.
Prasības: Izglītība: augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā
Prasmes: Labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē, prasme plānot un organizēt savu darbu izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana.
Alga: no 1050 EUR (1 pedagoģiskā likme 30 stundas nedēļa)
Slodze: pilna pedagoģiskā slodze
Darba vieta: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.
Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darbības joma: Izglītība/zinātne
Piedāvātie bonusi:
   – aizejot atvaļinājumā, pabalsts 50% apmērā no pamatalgas;
   – veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika;
   – papildus atvaļinājuma dienas pēc koplīguma nosacījumiem.
Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu ( CV) ar norādi „Izglītības psihologs” līdz 2022. gada 31.maijam uz e-pastu vidusskola@saulkrasti.lv 
Tālrunis informācijai: 29859479
Kontaktpersona: Direktore Oksana Vanaga.