Pirmsskola

Bērna reģistrēšanas kārtība uzņemšanai Saulkrastu novada vidusskolas pirmsskolas klasē
( 5-6 GADĪGO BĒRNU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ)

I.     Vecāks iesniedz  pieteikumu Saulkrastu novada pašvaldībā (veidlapa ir šeit):

  • klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 8, Saulkrastos;
  • vai elektroniski e-adresē,
  • e-pastā pasts@saulkrasti.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu,
  • Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā lv.

II.     Pēc tam, kad pieteikums bērna uzņemšanai Saulkrastu novada vidusskolas pirmsskolas grupā ir iesniegts pašvaldībā un skola ir saņēmusi informāciju no pašvaldības ( informācija uzziņai : tālr.  67954037) , vecāks iesniedz pieteikumu izglītības iestādē (veidlapa ir šeit):  

  • klātienē skolas lietvedībā  Atpūtas ielā 1, Zvejniekciemā ;
  • e-pastā  vidusskola@saulkrasti.lv , parakstot ar drošu elektronisko parakstu .