Uzņemšana 1.klasē

1. Aizpildītu, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu veidlapu lūgums nosūtīt uz skolas e-pasta adresi: vidusskola@saulkrasti.lv no 01.03.2023.-25.08.2023.

2. Ja vecākiem nav droša elektroniskā paraksta, lūgums iesniegumu aizpildīt klātienē no 01.03.2023.-25.08.2023.

3. Aizpildot iesnieguma veidlapu, obligāti jānorāda (no piedāvātās izvēlnes) pamatizglītības programmas realizācijas vieta – Saulkrasti vai Zvejniekciems.

4. Pārējie dokumenti jāiesniedz skolas administrācijā līdz 30.08.2023.

5. Iesniedzamie dokumenti:

– izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi,
– medicīniskie dokumenti,
– bērna fotogrāfija.

Lejuplādēt iesniegumu

Saulkrastu novada vidusskolas iekšējie noteikumi – Par izglītojamo uzņemšanu Saulkrastu novada vidusskolas 1. klasē