Ēdināšana

Ēdināšanas pakalpojumu Saulkrastu novada vidusskolā nodrošina
SIA Baltic Restaurants Latvia

Samaksas noteikumi:
• Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu.
• Kompleksās pusdienas 1,42 € 1. – 5. klasei kompensē valsts un pašvaldība.
• Vecāki maksā kompleksās pusdienas pārējām klasēm 1,42 €.
• Samaksa par launagu tiek veikta ar pārskaitījumu 0,60 €.
• Samaksu par kompleksajām pusdienām jāveic līdz katra mēneša otrajai trešdienai
apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir
savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, apmaksājot nākamos periodus.

SIA Baltic Restaurants Latvia rekvizīti:
PVN reģ. Nr. LV40003556833

Norēķinu konti:
Saulkrastu skolai –
 LV92UNLA0050019350695
Zvejniekciema skolai – LV68HABA0551040515693
Maksājuma uzdevumā jānorāda skola, skolēna Vārds, Uzvārds ( klase), periods par kādu maksā un dienu skaits
(piemēram: 01.02.–28.02.2020. vai februāris vai EUR 7,10 par nedēļu; EUR 14,20 par 2 nedēļām…)

Katru nedēļu (nedēļas beigās) e-klasē tiek pievienota ēdienkarte nākamajai nedēļai, lai ģimenes varētu plānot samaksu.
Vēlamais periods, par ko vajadzētu veikt apmaksu, ir viens mēnesis, tomēr maksāt iespējams arī par periodu, kas nav mazāks par nedēļu.
Maksājums jāveic tikai ar pārskaitījumu (skatīt pievienoto dokumentu)! Pusdienas maksā 1,42 eiro.

Zvejniekciemā skolēni pusdieno pēc 3. un 4.stundas, launags – pēc 6.stundas.
Saulkrastos skolēni pusdieno pēc 3.stundas (mazā skola) un pēc 5.stundas. 5.-12.klašu skolēni pēc 5.stundas pusdieno, sākot no pirmdienas, 13.septembra.

Pusdienu atteikšana:
Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā sistēmā: e-klase
“kavējumu pieteikšana”!
Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas pl. 7.30 – 8.30 istēmā e-klase, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.
!!!!Ja skolēns neierodas skolā, pusdienas (launags) jāatsaka arī skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas brīvpusdienas.

Pusdienu (launaga) atteikšanu vecākiem jāveic tikai elektroniski skolvadības sistēmā e-klase:
1. Poga Kavējumu pieteikums.
2. Izvēlas datumu, kad skolēni nebūs skolā. Datumus izvēlas kalendāra lodziņos no…. līdz….
3. Norāda kavējuma iemeslu.
4. Poga Nosūtīt.