Pumpurs

Saulkrastu novada vidusskolā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs

Saulkrastu novada vidusskolā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs – “I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules. Sadarbībā ar Saulkrastu novada vidusskolu 2021. gada septembra un oktobra mēnešos tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts “I.am.I” – ”Es esmu es, esmu daļa no pasaules”. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz dalībnieku personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības