Mācību stundu laiki

Mācību stunda Mācību stundu laiki Saulkrastu
ēkās
Mācību stundu laiki Zvejniekciema
ēkā
0.stunda  7.45 – 8.25 7.45 – 8.25
1. stunda 8.30 – 9.10  8.30 – 9.10
2.stunda 9.20 – 10.00 9.20 – 10.00
3. stunda  10.10 – 10.50  10.10 – 10.50
(pēc 3.st. 1.-4.kl. pusdienas)
4.stunda  11.00 – 11.40
(pusdienas 1.-4. klasēm)
11.20 – 12.00
(pēc 4.st. 5.-9.kl. pusdienas)
5.stunda 11.45-12.25
(pusdienas 5.-12. klasēm)
12.20 – 13.00
6.stunda 12.45 – 13.25 13.10 – 13.50
7.stunda 13.30 – 14.10 14.00 – 14.40
8.stunda 14.20 – 15.00 14.50 – 15.30
9.stunda 15.05 – 15.45 15.35 – 16.15