Skolas jaunumi

Kas ir meiteņu izaugsmes programma “Future Heroes”

30. aprīlī Spīķeru koncertzālē notika Future Heroes 2. sezonas apbalvošanas ceremonija. Tajā piedalījās arī mūsu skolas skolnieces Zane Babrāne, Annija Vītola un Sofija Veismane.
Par to, kas ir šī organizācija un kāpēc skolnieces izvēlējušās tajā iesaistīties, jautājām Sofijai Veismanei.
Lūk, ko Sofija mums pastāstīja: “Es piedalos meiteņu izaugsmes programmā “Future Heroes”. Tā ir izaugsmes domāšanas virzīta vadības un uzņēmējdarbības programma meitenēm 14-17 gadu vecumā. Tās mērķis ir atraisīt savu potenciālu un radīt pozitīvu ietekmi pasaulei. Programmu īsteno Valsts Izglītības centrs (VISC) sadarbībā ar British Council Latvia.
Nākotnes varoņu programma organizēta saskaņā ar Future Heroes global kustību, kuras galvenā mītne atrodas Igaunijā. Šajā programmā ar savu komandu izveidojām projektu ”Pielaiko nākotni”.

Bērnu žūrija 2021 noslēgusies

Pavasaris nāk ar lasīšanas maratona rezultātiem. Saulkrastu novada vidusskolas bibliotēkā noslēgusies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021. Tajā iesaistījās 104 Saulkrastu novada vidusskolas lasītāji, kuri kopš septembra lasīja un dzīvoja līdzi grāmatu notikumiem. Janvārī Bērnu žūrijas dalībnieki balsoja par izlasītajām grāmatām, aizpildot novērtējuma anketu. Balsošanas rezultāti tika paziņoti Lielajos lasīšanas svētkos 18.martā Rīgā. Ceremonijas ierakstu iespējams noskatīties LNB Youtube lapā https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2021-rezultati

Ukrainas Vienotības dienā virs Saulkrastu novada pašvaldības ēkas līdzās Latvijas Valsts karogam pacelts Ukrainas karogs.

16.februārī Ukrainas Vienotības dienā virs Saulkrastu novada pašvaldības ēkas līdzās Latvijas Valsts karogam pacelts Ukrainas karogs. Tikšanās brīdī piedalījās arī Saulkrastu novada vidusskolas skolēni un pedagogi. Sanākušie apliecināja, ka tieši vienotībā un atbalsta sniegšanā ir liels spēks, kas var palīdzēt pārvarēt pat vislielākās briesmas un grūtības.

Atkarību profilakses Projekts Saulkrastu novada vidusskolā

Veselīgs dzīvesveids un izpratne par atkarību izraisošām vielām ir aktuāls jautājums mūsdienu jaunatnes audzināšanā. Tāpēc Saulkrastu novada vidusskola ir iesaistījusies projektā/pētījumā par jauniešu attieksmi un zināšanām par atkarību izraisošām vielām. No visām Latvijas skolām Izglītības un zinātnes ministrija izvēlējās tikai 20 skolas, kuras ieguva iespēju būt daļai no šī starptautiskā pētījuma EU-DAP programmas, ko Finansē Eiropas Komisija atkarību izraisošo vielu profilaksei Eiropā.
Projekta ietvaros mūsu skolēni 12 nodarbību laikā iegūs plašu informāciju par atkarību izraisošām vielām, to ietekmi un sekām, par šo vielu lietošanas sociālo ietekmi, dzīves prasmēm un atkarību izraisošo vielu profilaksi. Projekta mērķgrupa ir pusaudži vecumā no 12 līdz 14 gadiem, jo tieši šajā vecumā pastāv liela varbūtība, ka pusaudži var sākt eksperimentēt ar atkarību izraisošām vielām (īpaši smēķēšanu, alkoholu vai marihuānu).
Galvenais projekta mēŗķis ir mazināt atkarību izraisošu vielu lietošanas uzsākšanu un aizkavēt pāreju no eksperimentālas uz regulāru atkarību izraisošu vielu lietošanu, bet nodarbības būs daudz plašākas, visaptverošākas – skolēni mācīsies arī cienīt citus un veidot pozitīvas attiecības ar ģimeni un draugiem, efektīvi uzklausīt un sazināties, uzticēties citiem un uzņemties atbildību.Nodarbībās tiks aplūkoti jautājumi, kas skar kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanu, problēmu risināšanu, radošo domāšanu, iejūtību, efektīvus saziņas paņēmienus, uzskatus par sabiedrībā vispārpieņemtām normām, pašapziņu, attiecību veidošanas prasmēm.

Saulkrastu novada vidusskolai izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības policiju

(publicitātes foto, ilustratīva nozīme)

Šajā mācību gadā Saulkrastu novada vidusskolai izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības policiju – nereti starpbrīžos skolas gaiteņos sastopami policisti, kuri pārliecinās, ka skolēni ir drošībā un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. Pašvaldības policijas patruļmašīnas veic uzraudzību arī skolas ēku teritorijās. Bet šonedēļ mūsu skolā notika valsts policijas pārbaudes 8. un 9. klasēs, lai noteiktu, vai tajās skolēnu vidū nav izplatītas narkotiskās un psihotropās vielas.

Facebook ziņas

Saulkrastu novada vidusskola

19 hours 41 minutes ago

‼️Vakar, 27. maijā, atrasts bērnu rotaļu laukumā pie skolas ēkas Zvejniekciemā. Varbūt kāds atpazīst? Šobrīd atrodas Saulkrastu kultūras centrs, kultūras namā pie dežurantes!😊

Saulkrastu novada vidusskola

1 day 14 hours ago

Turam īkšķus par mūsējiem-gudriem un vēl gudrākiem!💪👍

Saulkrastu novada vidusskola

1 day 14 hours ago

💡Dalība starptautiskos projektos paver skolēniem iespējas pilnveidoties, izmantojot arī citu valstu pieredzi.💡11. klases skolniece Nikola Jegi piedalījās starptautiskā medijpratības projektā "Media4Change", kura mērķis ir izglītot un mainīt jauniešu uzskatu par medijiem. 💡Projektā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Slovākijas.💡 Pirmā projekta daļa norisinājās Rīgā no 10. līdz 14. martam,

Saulkrastu novada vidusskola

1 week 3 days ago

Sēru vēsts - šodien mūžībā devusies mūsu skolotāja, rokdarbu pulciņa “Adatiņa” vadītāja Guna Lāčauniece🖤

Saulkrastu novada vidusskola

1 week 3 days ago

Dosimies izpētīt?🔍😉