Skolas jaunumi

Saulkrastu novada vidusskolai izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības policiju

(publicitātes foto, ilustratīva nozīme)

Šajā mācību gadā Saulkrastu novada vidusskolai izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības policiju – nereti starpbrīžos skolas gaiteņos sastopami policisti, kuri pārliecinās, ka skolēni ir drošībā un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. Pašvaldības policijas patruļmašīnas veic uzraudzību arī skolas ēku teritorijās. Bet šonedēļ mūsu skolā notika valsts policijas pārbaudes 8. un 9. klasēs, lai noteiktu, vai tajās skolēnu vidū nav izplatītas narkotiskās un psihotropās vielas.

Projekts “Latvijas skolas soma”

Jau trešo gadu  Saulkrastu novada vidusskolas skolēniem Latvijas simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros ir iespējams piedalīties dažādās aktivitātēs un pasākumos. Iepriekšējā mācību gadā pārsvarā tie bija digitālie koncerti, teātra izrādes vai nodarbības, bet, par lielu prieku skolēniem, šogad ir paspēts apmeklēt klātienes pasākumus. Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī visas klases vēl nepaspēja izbraukt, bet neviena klase nepaliks bez sava pasākuma!
Projektu skolā koordinē Sigita Kliedere.

Saulkrastu novada vidusskolā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs

Saulkrastu novada vidusskolā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs – “I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules. Sadarbībā ar Saulkrastu novada vidusskolu 2021. gada septembra un oktobra mēnešos tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts “I.am.I” – ”Es esmu es, esmu daļa no pasaules”. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz dalībnieku personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības

Facebook ziņas

Saulkrastu novada vidusskola

1 day 18 hours ago

🔥1991.gada janvāra Barikāžu laiks ir stāsts par tautas vienotību un pārliecību.🔥Nedēļas garumā skolēni iepazina Barikāžu laika stāstus, gan kopīgi apmeklējot fotovēsturnieka 🔥Pētera Korsaka fotoizstādi "Neraudi, ja nepārnākšu" Saulkrastu kultūras namā "Zvejniekciems", gan izstaigājot 🔥Barikāžu muzeja virtuālo taku, gan 🔥izspēlējot vietnē www.barikades.lv piedāvāto cilpošanas spēli , kā arī 🔥klausoties, pierakstot un

Saulkrastu novada vidusskola

4 days 18 hours ago

☝️Kas ir prāta vētra?☝️ Ko mēs gribam? ☝️Ko mēs varam? ☝️Ko darīsim?📍 Šodien skolas vēsturē īpašs notikums - ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, Zvejniekciemā tikās skolēnu līdzpārvaldes biedri, lai vienotos par 2. pusgadā paveicamo! Un darba, izrādās, patiešām ir daudz - jo ir daudz ideju!📍 Līdz šim skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki bija tikušies,

Saulkrastu novada vidusskola

1 week 4 days ago

Jaukas ziņas piektdienas pēcpusdienā! Apsveicam skolnieces, vecākus un pedagoģi!

Saulkrastu novada vidusskola

1 week 5 days ago

Nāc un pievienojies mūsu komandai!

Saulkrastu novada vidusskola

2 weeks 20 hours ago

👍 Lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības un ģimenei draudzīgas darba vides veidošanu, 2021. gadā tika uzsākta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotā valsts programma “Ģimenei draudzīga darbavieta”. 👆 Tās ietvaros tiek nodrošināts konsultatīvs un informatīvs atbalsts gan privātā, gan publiskā sektora organizācijām. Pirmajā darbības gadā statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieguva 75 darba