Par izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” nosaukuma maiņu

28. jūlija Saulkrastu novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” nosaukuma maiņu uz “Saulkrastu novada vidusskola”. Lēmums tika skatīts, pamatojoties uz diviem iesniegumiem, kas tika saņemti no pašvaldības izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” kolektīva ar lūgumu mainīt izglītības iestādes nosaukumu uz “Saulkrastu novada vidusskola”. Nosaukuma maiņa nepieciešama, lai veicinātu izglītības … Lasīt tālāk