Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Saulkrastu novada vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta darbību īstenošanas laiks:
2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 30.decembris

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa:
Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie (7.-12.klašu skolēni).

2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs individuālās karjeras konsultācijas projekta ietvaros 7.-12.klašu skolēniem sniedz pedagogs karjeras konsultants Marina Skļara, tālr. 29139229, e-pasts:marina.sklara@gmail.com.

Lasīt tālāk

Saulkrastu novada vidusskolai izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības policiju

(publicitātes foto, ilustratīva nozīme)

Šajā mācību gadā Saulkrastu novada vidusskolai izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības policiju – nereti starpbrīžos skolas gaiteņos sastopami policisti, kuri pārliecinās, ka skolēni ir drošībā un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. Pašvaldības policijas patruļmašīnas veic uzraudzību arī skolas ēku teritorijās. Bet šonedēļ mūsu skolā notika valsts policijas pārbaudes 8. un 9. klasēs, lai noteiktu, vai tajās skolēnu vidū nav izplatītas narkotiskās un psihotropās vielas.

Lasīt tālāk