Saulkrastu novada vidusskolai izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības policiju

(publicitātes foto, ilustratīva nozīme)

Šajā mācību gadā Saulkrastu novada vidusskolai izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības policiju – nereti starpbrīžos skolas gaiteņos sastopami policisti, kuri pārliecinās, ka skolēni ir drošībā un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. Pašvaldības policijas patruļmašīnas veic uzraudzību arī skolas ēku teritorijās. Bet šonedēļ mūsu skolā notika valsts policijas pārbaudes 8. un 9. klasēs, lai noteiktu, vai tajās skolēnu vidū nav izplatītas narkotiskās un psihotropās vielas. Patīkami, ka speciāli apmācītajam policijas ķepainim nebija aizrādījumu mūsu skolēniem!