Saulkrastu novada vidusskolā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs

Saulkrastu novada vidusskolā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs – “I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules. Sadarbībā ar Saulkrastu novada vidusskolu 2021. gada septembra un oktobra mēnešos tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts “I.am.I” – ”Es esmu es, esmu daļa no pasaules”. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz dalībnieku personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Projekta rezultātā mērķa grupas jaunieši, darbojoties grupās un komandās, ieguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā jaunieši ieguva pārliecību par savām spējām un talantiem.

Darbojoties pedagogu, treneru un speciālistu vadībā jaunieši apguva: • kas ir personīgā motivācija un dzīves mērķi, • kas ir win-win princips, kā atbalstīt otru, veidot sadarbošanos un uzticēšanos, • kā plānot un rīkoties ar savām finansēm, • kas ir veselīgs uzturs un kā to pagatavot, izveidoja savu dienas „veselīgo ēdienkarti”, • kā izmantot fiziskajam aktivitātēm pieejamos resursus, izveidoja vingrinājumu kompleksu, kā noņemt psiholoģisko spriedzi, • kā veidot savu prezentāciju un uzstāties, • kas ir pamata etiķetes noteikumi dažāda veida komunikācijās.

Projekta noslēgumu visi kopā atzīmēja ar kopīgu kūkas baudīšanu. Kā pārsteigumu jauniešus sagaidīja praktiski pielietojama balva – ūdens pudeles ar projekta logo. Uzklausot dalībnieku projekta vērtējumu un atziņas, jaunieši izteica vēlmi labprāt turpināt savu līdzdalību šāda veida projektos, atzinīgi vērtēja projektā iegūtās zināšanas un prasmes.

Projekts sekmēja jauniešu atvērtību un pozitīvi ietekmēja kopīgo komunikāciju, kas veidoja izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprināja ticību sev un veidoja vēlmi būt aktīviem.

Īpašu paldies sakām jauniešiem par aktīvu līdzdarbošanos un atbalstu, kā arī paldies Saulkrastu novada vidusskolai, īpaši skolotājai Sigitai Kliederei, Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra vadītājai Vairai Cīrulei, Saulkrastu kultūras centram, “Ostmala café” par atsaucību un ļoti garšīgām maltītēm, kā arī paldies jauniešu vecākiem!

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.