Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)