Saulkrastu novada vidusskolas direktores O. Vanagas apsveikums valsts svētkos