Pateicības raksts par izcilu darbu Latvijas jauniešu patriotisma kaldināšanā un ieguldījumu Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanā

Pateicības_raksts_VAM_nometnes

Jau ceturto gadu Saulkrastu novada vidusskolā notiek Valsts aizsardzības mācība (VAM). 2019./2020. m.g. Latvijā tikai dažas vidusskolas piedalījās pilotprojektā, lai 10. un 11. klases skolēnus iepazīstinātu ar valsts drošību, sociālo un pilsonisko atbildību, veicinātu veselības un fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka attīstībā un labsajūtā. VAM nodarbībās ar prieku un atbildības sajūtu piedalās gan meitenes, gan zēni, lai attīstītu pilsoniskās apziņas veidošanu un patriotisko audzināšanu, valsts aizsardzības prasmju attīstīšanu, līderības un saliedētības attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fizisko spēju uzturēšanu.

VAM nodarbības ne vienmēr notiek klasiskā veidā, skolēniem sēžot skolas solā. Ļoti bieži tās ir praktiskās nodarbības skolas vai novada teritorijā, lai varētu gūt iemaņas darbā ar karti un kompasu, lai pilnveidotu ierindas mācību un orientēšanās prasmes. Gūtās iemaņas skolēni var pielietot, apmeklējot vasaras nometnes.

Skolēnu aktivitāte un ieinteresētība notiekošajā ir ļoti atkarīga no instruktoriem. Trīs gadus Saulkrastos VAM nodarbības un Jaunsardzi vadīja enerģiskais instruktors Gunārs Strazdiņš, šogad stafeti pārņēmusi Arta Ozolzīle. Saulkrastu novada vidusskola izsaka pateicību instruktoriem par ieguldīto darbu un skolēnu motivēšanu. Novembrī, kad Latvijā ir patriotisma mēnesis un tiek

svinēta valsts dzimšanas diena, skolas kolektīvs saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par izcilu darbu Latvijas jauniešu patriotisma kaldināšanā un ieguldījumu Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanā. Atzinīgi vārdi un novērtējums rada prieka sajūtu strādāt un pilnveidoties.