Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)