Bērnu žūrija 2021 noslēgusies

Pavasaris nāk ar lasīšanas maratona rezultātiem. Saulkrastu novada vidusskolas bibliotēkā noslēgusies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021. Tajā iesaistījās 104 Saulkrastu novada vidusskolas lasītāji, kuri kopš septembra lasīja un dzīvoja līdzi grāmatu notikumiem. Janvārī Bērnu žūrijas dalībnieki balsoja par izlasītajām grāmatām, aizpildot novērtējuma anketu. Balsošanas rezultāti tika paziņoti Lielajos lasīšanas svētkos 18.martā Rīgā. Ceremonijas ierakstu iespējams noskatīties LNB Youtube lapā https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2021-rezultati

Gada sākumā tika izveidotas pat īpašas sākumskolas klašu komandas, darbā iesaistījās arī klašu audzinātājas. Grāmatu lasīšanas maratona noslēgumā katras klases komanda veidoja mīļākās Bērnu žūrijas 2021 grāmatas telpisko modeli, tie izvietoti izstādē sākumskolas ēkā Raiņa ielā 6, un paši bērni piedalās balsošanā par interesantāko grāmatas modeli.

Pateicībā par piedalīšanos Bērnu žūrijas dalībnieki saņēma balviņas un diplomus.

Paldies visiem par piedalīšanos! Uz tikšanos nākamajā žūrijā!