2021./2022. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiki

Mācību gadā ir divi semestri:
♦ Pirmais semestris – no 2021. gada 1. septembra līdz 21. decembrim;
♦ Otrais semestris 1. – 8. klasē un 10. – 11. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 31. maijam; 9. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 14. jūnijam; 12. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:
♦ Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
♦ Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
♦ Pavasara brīvdienas 1. – 11. klasēm – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem – no 21. marta līdz 25. martam;
♦ Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Saulkrastu novada vidusskolas 1. klašu izglītojamiem papildus brīvdienas – no 2022.gada 7.februāra līdz 2022. gada 13.februārim.